Trump versus Europa : een explosieve relatie

Van oudsher zijn de Europese Unie en de VS partners op economisch en militair gebied. Zo wordt er onder meer voor miljarden euro’s met elkaar gehandeld, steunen beide machten elkaar vaak bij militaire conflicten en wordt er op grote schaal data uitgewisseld. Nadat Trump in 2016 tot president van de VS werd verkozen en gelijk ingrijpende maatregelen nam, zoals het inreisverbod en de importheffingen, is de relatie tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten in een nieuwe fase aanbeland. Een fase die nieuw beleid vraagt in de buitenlandpolitiek van de Europese Unie.

Veel gehoorde argumenten in de discussie over de relatie tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten vind je hieronder. Uiteraard zijn bij alle standpunten wel kanttekeningen te plaatsen. Op 11 april praten we erover tijdens de lezing Trump versus Europa: een explosieve relatie.

Trump versus Europa

De Europese Unie zou eens wat strenger tegen de VS moeten optreden

Hoewel de Verenigde Staten nog steeds een van de machtigste landen ter wereld zijn, zou de EU zich best eens wat standvastiger mogen opstellen in de onderlinge relaties. Of het nu gaat om handelsgeschillen, een wereldwijd klimaatplan of deelname aan oorlogen tegen het internationale terrorisme. De Europese landen moeten niet bang zijn om de VS op zijn internationale verantwoordelijkheden te wijzen.

De Europese Unie heeft de VS hard nodig

In internationale discussies, over bijvoorbeeld handel of het klimaat, kunnen we simpelweg niet om de Verenigde Staten heen. Als een van de machtigste landen ter wereld zijn de VS onmisbaar aan de internationale vergadertafels. Neem bijvoorbeeld het klimaat: als rijke industriestaat heeft de VS een groot aandeel in de wereldwijde uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Het heeft daarom voor Europa en de rest van de wereld weinig zin om klimaatplannen te ontwikkelen zonder de VS.

De Europese Unie kan zich beter richten op goede relaties met andere grootmachten

Opkomende grootmachten zoals Rusland, India, China en Brazilië krijgen internationaal steeds meer invloed. Het zou voor de Europese landen verstandig zijn om juist met deze landen goede relaties te ontwikkelen. De VS zijn uiteraard belangrijk, maar Europa moet ook verder kijken in de wereld.

Op woensdag 11 april om 19.30 uur komen al deze feiten aan de orde bij de lezing Trump versus Europa. Niet alleen de relatie met de VS, maar ook de verhouding met China zijn onderwerp van discussie. Gerhard Akkerman en Natasja Nicolic verzorgen de lezing. De toegang is gratis, op vertoon van een toegangskaartje.