Prinsjesdag voor Dummies

Elk jaar op de derde dinsdag in september is het Prinsjesdag. Een belangrijke dag vol tradities en verplichte taken. Voor vele jongeren kan Prinsjesdag aanvoelen als een politiek toneelspel, zonder dat ze weten wat de betekenis hiervan is. Speciaal voor hen dit artikel: Prinsjesdag voor Dummies.

Wat gebeurt er op Prinsjesdag?

Koning Willem-Alexander opent op Prinsjesdag het nieuwe werkjaar van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer (de Staten-Generaal). Dit doet hij door in de Ridderzaal de Troonrede uit te spreken. In de Troonrede staan de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar.

Rond 15.00 uur overhandigt de minister van Financiën de Tweede Kamer het befaamde koffertje met daarin de Miljoenennota en de Rijksbegroting. Hierin staat hoeveel geld de regering het komende jaar voor de verschillende plannen beschikbaar stelt en waar dat geld vandaan komt.

Niemand weet eigenlijk precies waar de naam Prinsjesdag vandaag komt.

Verschil tussen de Miljoenennota en Rijksbegroting

De Rijksbegroting bestaat uit afzonderlijke begrotingen. Dit zijn wetsvoorstellen die in de Eerste en Tweede kamer behandeld moeten worden. De Miljoenennota is een toelichting op de Rijksbegroting. In de Miljoenennota staan de belangrijkste plannen en keuzes van de regering, net als de verwachtte inkomsten en uitgaven van de regering.

Waarom heet het eigenlijk Prinsjesdag?

Vanaf september 1930 wordt de derde dinsdag van september Prinsjesdag genoemd. Niemand weet eigenlijk precies waar de naam vandaan komt. Misschien heet Prinsjesdag zo omdat koning Willem II halverwege de 19e eeuw altijd te paard naar het Binnenhof kwam om de troonrede voor te lezen. Hij nam zijn broer en zijn zonen (de prinsen van Oranje-Nassau) dan mee.

Prinsjesdag volgen?

De NOS doet verslag; zowel op NPO 1 als op NPO 2 en npo.nl. Daarbij wordt alles in beeld gebracht: van de rijtoer, tot de troonrede, de balkonscène op Paleis Noordeinde én de overhandiging van ‘het koffertje’. Een belangrijk verschil met vorige jaren: de Gouden Koets is er ook dit jaar niet bij. Deze wordt namelijk gerenoveerd en dat neemt minimaal vier jaar in beslag. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima rijden nu in de Glazen Koets.

Een ander verschil dit jaar: we hebben te maken met een demissionair kabinet. Echt nieuwe plannen en maatregelen zullen we dan ook niet horen vandaag. Nieuwe plannen zijn voor het nieuwe kabinet. Waarom Prinsjesdag dan niet een jaartje wordt overgeslagen als er eigenlijk toch niet zo heel veel spannends te melden valt? Omdat Prinsjesdag is vastgelegd in de Grondwet. In artikel 65 staat dat de regering haar plannen ieder jaar op de derde dinsdag van september (of een bij wet te bepalen eerder tijdstip) via de koning openbaar moet maken.

Wat vinden júllie eigenlijk van Prinsjesdag?

  • Boek
  • Boek
  • Boek