Kunstenaars over Tweestrijd: Arjan Spannenburg


Voor de Boekenweek ging de nieuwe bibliotheek op zoek naar Almeerse kunstenaars die over werk beschikken die in lijn staan met het thema ‘Tweestrijd’. Na veel inzendingen is er uiteindelijk een samenstelling gekomen van zeven Almeerse kunstenaars.
Arjan Spannenburg is één van de deelnemende kunstenaars! De foto’s van Arjan Spannenburg zijn indrukwekkend, het vertelt een verhaal en verbeeldt universele gevoelens van eenzaamheid, kwetsbaarheid en onzekerheid en vangen de poëtische schoonheid van adolescentie. Foto’s die naar ons idee passen binnen het thema ‘Tweestrijd’. Wij stelden Arjan de vraag, wat is ‘Tweestrijd’ voor jou?

Ratio versus gevoel

Hoe maak jij een keuze? Maak je een lijstje en schrijf je de voor- en nadelen ergens van op om daarna prioriteiten te stellen en heel rationeel te kiezen wat je gaat doen? De meeste mensen overdenken heel rationeel wat de opties zijn om daarna soms een volstrekt tegenstrijdige keuze te maken op basis van hun gevoel.

Keuzes

Veelal levert dit een gevoel van interne tweestrijd op, waarin ieder mens altijd de keuze maakt van datgene wat op dat moment de beste keuze is. Achteraf gezien ontdekken we naarmate de tijd vordert dat eerder gemaakte keuzes misschien niet de beste waren. “Hoe had ik zo stom kunnen zijn?”, “Waarom zag ik dat niet aankomen?”, allemaal vragen die we onszelf stellen zodat we in de toekomst dezelfde fout kunnen voorkomen.

Goed en slecht

Als jongen groeide ik op in een religieus gezin waarin normen en waarden werden bijgebracht. Ik leerde wat goed was en wat slecht was. Tegen de tijd dat ik een jaar of 15 was, merkte ik al dat de theoretische ideologieën die men vertelde, niet pasten bij mijn gevoel. Steeds vaker had ik last van een interne tweestrijd tussen de aangedragen kennis die als feit werden gebracht en mijn gevoel. De gemeenschap waarin ik opgroeide bestond uit mensen die heel hard riepen hoe ik mijn leven moest inrichten. Tegelijkertijd zag ik hoe deze mensen zelf alle normen en waarden verbraken. Hoe harder ze riepen hoe een ander moest leven, des te meer ze zelf de regels overtraden.

Interne tweestrijd

Naarmate ik ouder werd, merkte ik dat ik mijzelf veel meer aangetrokken voelde tot andere jongens dan meisjes. Mij was aangeleerd dat dit slecht was, dit hoorde niet, dit mocht niet. Jarenlang liep ik vast in deze interne tweestrijd tussen mijn gevoel en het rationele denken wat was aangeleerd. Pas toen ik in contact kwam met andere jongens die hetzelfde gevoel hadden, maar geen last hadden van deze ratio lukt het mij om meer te luisteren naar mijn gevoel.

Wegcijferen

Terugkijkend zie ik hoe angst om afgewezen te worden ervoor heeft gezorgd dat ik mijzelf steeds vaker heb weggecijferd. Hoe ik mijzelf en alles wat ik deed irrelevant en onbelangrijk maakte. Zelf leerde ik mijzelf om fel te reageren op zaken om andere mensen die te dicht bij kwamen af te schrikken. Dit gedrag was effectief, maar zorgde op zijn beurt weer dat er niemand dichtbij kwam, wat resulteerde in eenzaamheid.

Het boek van Linda Jansma ‘Tweestrijd’ is dit jaar onderdeel van de Boekenweek. Het vertelt het verhaal van Hanna, een ingetogen vrouw die regelmatig wordt mishandeld door haar man. Terwijl ze beter zou moeten weten, doet ze er alles aan om haar privéleven geheim te houden. Zoals we vaker zien bij tweestrijd, zijn het elementen zoals angst en schaamte die er voor zorgen dat we geen of te laat hulp zoeken.

Het Boekenweek thema ‘Tweestrijd’ kan een belangrijke aanleiding zijn om over ons leven na te denken. Net als de expositie die De Nieuwe Bibliotheek in Almere organiseerde met als onderwerp ‘Tweestrijd’. Het draagt eraan bij dat we nadenken over wie we zijn en wellicht een pas op de plaats maken om te herzien wat nu echt belangrijk voor ons is.

Emoties

In mijn werk zie ik tweestrijd als een belangrijk onderdeel dat veelvuldig terug te vinden is in mijn werk. Veelal werk ik met tegenstrijdige elementen zoals kwetsbaarheid en kracht of schoonheid en eenzaamheid. Deze emoties probeer ik te vangen in mijn werk, omdat ze mij nog altijd dagelijks bezig houden.

Benieuwd naar de expositie en andere kunstenaars? De expositie is ook online te bezoeken. Lees ook de interviews met twee andere kunstenaars. Die van Jeroen Bouwmeester lees je hier en die van Carmen Vasquez Levie lees je hier.

Website Arjan Spannenburg: https://www.arjanspannenburg.nl/
Instagram: https://www.instagram.com/arjanspannenburg/
Facebook: https://www.facebook.com/arjan.spannenburg/