Internationale moedertaaldag

Jaarlijks viert Unesco op 21 februari Internationale Moedertaaldag. Met dit jaar als thema: het belang van meertalig onderwijs.

Ik moet met enige schaamte bekennen dat ik niet op de hoogte was van het bestaan van deze dag. En ik denk velen met mij ook niet. Maar daar komt nu verandering in. Al struinend op de website van Unesco lees ik hoe belangrijk het is voor de ontwikkeling van de eerste taal oftewel moedertaal bij kinderen overal in de wereld. “Om duurzame ontwikkeling te stimuleren, moeten leerlingen toegang hebben tot onderwijs in hun moedertaal en in andere talen. Door beheersing van de moedertaal zullen de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen verworven worden”. Verder onderstreept Unesco ook dat lokale talen, en dan vooral de inheemse talen, zorg dragen voor overdracht van cultuur, waarden en traditionele kennis en zo een belangrijke rol spelen in het bevorderen van een duurzame toekomst.

Nederland: vol … met talen!

Volgens Multilingualism Humanities van het UVA gebruikt een derde van de leerlingen thuis een andere taal, al dan niet naast het Nederlands. Denk hierbij aan kinderen met Surinaamse, Antilliaanse, Indonesische of Molukse, Marokkaanse, Turkse en alle andere roots. En dan ook nog kinderen van asielzoekers uit oorlogsgebieden en niet te vergeten kinderen die Fries of een dialect spreken. Waarom alleen Duits, Frans en Engels op school aanbieden? Nederland is van oudsher een immigrantenland. Sla je geschiedenisboek maar open: naast onze eigen moedertaal zijn er ook nog vele andere ‘moeders’. Volgens de UVA : “It is a fact of life.” Beter uitgedrukt kan bijna niet.

Onderwijs?

Hoe het onderwijs hiermee moet omgaan, zou ik niet weten. Ik ben daar geen expert in. Wat ik wel kan en toepas is onder andere het volgende: het is heel gewoon als ik op straat een vreemde taal hoor. Het is niet raar als een niet-Nederlands sprekende mij niet snapt; er is een taalbarrière, meer niet. Met handen- en voetenwerk kom je er ook uit. Simplistisch gedacht, maar je moet toch ergens beginnen. Je leert van elkaar; tolerantie en respect gaat via taal.

Do you speak English?

Er vanuit gaan dat iedereen Engels spreekt, is een foute aanname. Ik merk vaak dat men naar deze taal overstapt als je elkaar niet verstaat. Begrijpelijk, ik doe dat ook. Het is immers dé internationale taal, maar toch in de praktijk niet zo vanzelfsprekend. Je zal maar van het platteland van China vandaan komen …By the way: wist je dat in onze taal heel veel ‘uitheemse’ woorden voorkomen: Griekse, Latijnse, Franse, Duitse, Hebreeuwse, Jiddische, zelfs Arabische om maar een paar te noemen. Mooie en boeiende taal, hè, dat Nederlands.

Taal maakt rijk!

Onderstaand filmpje van Jochem Myjer wil ik jullie niet onthouden. Het geeft zo mooi de diversiteit van taal aan!