Artificiële Intelligentie, the Good, the Bad & the Ugly

Artificiële intelligentie: goed of kwaad?

Wat brengt kunstmatige intelligentie mens & maatschappij en keren computers zich niet tegen ons?

Wat is Artificiële intelligentie (A.I.) nu eigenlijk? Met A.I. wordt software bedoeld die op basis van data en aan de hand van algoritmes, zelfstandig interpreteert en leert van de vragen die gesteld worden om het meest optimale antwoord te geven. Een exacte definitie ontbreekt, maar het gaat om een kunstmatige ‘artefact‘ die vormen van intelligentie vertoont. Tot dusver de theorie. Wat we écht willen weten is wat deze technologie en vorm van computerintelligentie betekent: the Good, the Bad & the Ugly.

The Good – Het nut van Artificiële intelligentie

Stel, je zit in de auto en je kunt met een simpel ‘Hey Siri’ of ‘Oké Google’ je telefoon vragen waar je volgende afspraak is, bij wie en wat de snelste route is! Meer dan eens ben ik gewaarschuwd door Google Now voor naderende file’s of een afspraak die ik dreig mis te lopen. Als virtuele assistent heeft artificiële intelligentie een zinvolle, zelfs nuttige functie. De systemen worden steeds handiger, accurater en naarmate je meer data deelt, neemt de voorspellende waarde van de kunstmatige intelligentie toe. De toepassingsmogelijkheden van artificiële intelligentie binnen werkvelden waar erg veel informatie gedeeld wordt, bijvoorbeeld in de geneeskunde, kunnen ervoor zorgen dat het diagnosticeren van ziektebeelden niet meer alleen overgeleverd is aan de interpretatie van artsen. Zelfs het vroegtijdig herkennen van ziektepatronen door Artificiële Intelligentie in combinatie met ‘body-sensoring’ (quantified self) kunnen ziektes voorkomen in plaats van genezen.

The Bad – De weerslag van Artificiële intelligentie

IBM’s Watson, een supercomputer die voorzien is van zogenaamde ‘machine learning’en ‘cognitive reasoning’, leert aan de hand van de vragen die gesteld worden en redeneert op basis van de informatie die beschikbaar is. De inzet van de kunstmatige intelligentie van IBM tegen de ‘alltime winners’ van het fameuze Amerikaanse TV spel ‘jeorardy‘ levert een magisch, maar tegelijkertijd ook beangstigend beeld op; IBM’s Watson veegt de vloer met menselijke, inferieure, tegenstanders.

Je zou je zelfs af kunnen vragen of kritisch denken en het hebben van kennis nog relevante vaardigheden zijn in dit informatie tijdperk. Als kunstmatige intelligentie je vraag al interpreteert voordat deze is gesteld, en je ook nog eens naar het juiste antwoord stuurt. Krijgen wij mensen hierdoor meer tijd voor de écht belangrijke dingen in het leven, zoals familie, vrienden, creativiteit en kunst? Of is het zo dat we hierdoor juist stoppen met nadenken? Bij de nieuwe bibliotheek vragen wij ons af wat er gebeurt als alle cloud-computers-intelligentie op een dag crasht, we hebben er een filmpje over gemaakt.

The Ugly – Singulariteit, wanneer computers de nieuwe mensen worden

Dichter bij huis worden we geconfronteerd met het ontwrichtende ‘Mattheus effect‘, waarbij alleen de allergrootste technologie conglomeraten zoals Facebook, IBM & Google de kennis in huis hebben om dergelijke geavanceerde computersystemen te ontwikkelen en onderhouden. Strikt voor eigen (commerciële) doeleinden natuurlijk. Dit roept de vraag op of de macht en de technologische verdeeldheid tussen de arm en rijk tot een onevenwichtige, onoverbrugbare maatschappelijke kloof leidt.
Hulp lijkt uit onverwachte hoek te komen: Elon Musk, de ‘nieuwe Steve Jobs’, oprichter van Pay-pall, Tesla en Space-X, start het zogenaamde ‘open-AI‘ programma dat bedoeld is om de toegang tot deze technologie te democratiseren en daarmee het evenwicht te herstellen.

De wet van Moore (oprichter van Intel) voorspelde dat computerprocessoren iedere twee jaar in capaciteit verdubbelen en in kosten halveren. Dat wil zeggen dat computers exponentieel evolueren; snellere computers produceren steeds snellere computers. De snelheid waarmee artificiële intelligentie in combinatie met ‘machine-learning’ zich ontwikkelt, neemt daardoor alleen maar toe. Het moment waarop computers even snel of zelfs sneller dan het menselijke brein kunnen rekenen, wordt als het moment van technische singulariteit geduid. De schatting is dat dit rond 2040 plaats zal vinden. Het moment dat computers denken dat ze gevoel hebben, de Turing test passeren, en de mensheid feitelijk de volgende evolutionaire stap heeft bereikt: de symbiose tussen mens & machine. Einde der mensheid? Tijd om de wetten van de Robotica van Sci-fi auteur Isaaq Asimov te implementeren?

  • Boek
  • Blu-ray, Film
  • Boek