#ZIE: een expo over huiselijk geweld

Van 5 tot en met 12 november is in Almere de buitenexpositie #ZIE te zien. Een expositie over en tegen huiselijk geweld. In de week van 19 tot en met 25 november is het de Week tegen Kindermishandeling. Twee onderwerpen waar je niet gemakkelijk over praat, maar die wel de aandacht verdienen.

GEWELD hoort nergens THUIS

Huiselijk geweld. Je hoort de term wel eens fluisterend langskomen. Maar wat wordt er nu precies onder huiselijk geweld verstaan? Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Dit kunnen zowel (ex-) partners, gezins- en familieleden, als huisvrienden zijn. De meeste bekende vorm van huiselijk geweld is lichamelijk geweld. Dan gaat het om slaan, schoppen, krabben, bijten en alle andere vormen van geweld waar fysiek contact bij komt kijken.

#ZIE

Psyche

Naast lichamelijk geweld is er ook nog psychisch geweld. Daarbij wordt het slachtoffer uitgescholden, gekleineerd of blootgesteld aan subtielere vormen van manipulatie, dwang en/of dreiging. Ook vormen van lichamelijke verwaarlozing, financiële uitbuiting, huwelijksdwang, achterlating en seksueel geweld vallen onder de term huiselijk geweld. Afhankelijk van de leeftijd van het slachtoffer, de vorm van mishandeling en de relatie tussen slachtoffer en pleger, wordt er bijvoorbeeld gesproken van kinder- mishandeling, (ex-) partnergeweld, oudermishandeling, ouderenmishandeling en eer-gerelateerd geweld.

Heftig

Huiselijk geweld en mishandeling – zowel lichamelijk als geestelijk – zijn heftige onderwerpen die vaak in de taboesfeer hangen. Slachtoffers praten er ook niet gemakkelijk over. Voelen zich ernstig bedreigd, onzeker, niet gehoord of schamen zich zelfs. Een heftig onderwerp dus. Wel een onderwerp dat aandacht verdiend. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties aan waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies.

Preventie

Een van de kerntaken van Veilig Thuis is inzet op preventie. In dit kader is het een maatschappelijke verantwoordelijkheid van Veilig Thuis om zoveel mogelijk mensen te voorzien van informatie over wat huiselijk geweld is en waar je terecht kunt voor hulp en advies. Voor preventie en vroeg-signalering van huiselijk geweld is het belangrijk om het bespreekbaar te maken. Als mensen er niet over durven te praten duurt de problematiek voort.

#ZIE!

Met de buitenexpositie #ZIE van Judith Keessen vraagt Veilig Thuis aandacht voor mensen die direct betrokken zijn bij huiselijk geweld. Door gezicht aan deze mensen te geven, wordt de complexiteit van huiselijk geweld zichtbaar. Zo wordt duidelijk dat de direct betrokkenen in een haast onmogelijke of ondraaglijke situatie (kunnen) zitten. Op prachtige foto’s van 2 bij 2 meter zijn mensen te zien die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Veilig Thuis wil daarmee aandacht vragen voor dit maatschappelijke probleem. De expositie #ZIE is van 5 tot en met 12 november te zien op het Forum in Almere Stad.

Ik vraag je niet te kijken, ik vraag je kijk, en zie;
deze vrouwen met blauwe plekken en eelt op hun ziel.
Trots op zichzelf, op wie ze zijn.
En dan hoop ik dat jij ziet,
wat anderen niet willen zien.

#ZIE

Opening

Gemeente Almere en Avanti nodigen je uit voor onze thema-avond rondom de opening van #ZIE. Het programma op maandag 5 november ziet er als volgt uit:
19:00 u Inloop met koffie en thee
19:14 u Presentator Sanne van Dijk licht kort het programma toe
19:15 u Openingstoespraak/lezing door Judith Keessen over hoe de expositie tot stand kwam
19:20 u Toespraak wethouder Aldrik Dijkstra over de rol van de gemeente bij het bestrijden van alle vormen van huiselijk geweld.
19:30 u Interactief segment
19:45 u Panel (inhoud via Blijfgroep/Oranjehuis) zes stellingen (Inclusief wethouder)
20:10 u Gezamenlijk naar de expo. Wethouder zet spotlight op eerste billboard
20:30 u Gezamenlijk terug naar Cafe op 2
20:35 u Borrel
21:00 u einde

Gratis toegang, wel kaartjes reserveren kan via info@avanti-almere.nl. Zien we je de 5e november?